En stor del af hyggen på Livø foregår omkring et bål, og der er adskillige bålpladser både i forbindelse med teltpladsen, nær husene og på havnen.

Nogle er forsynet med solide riste til madlavning. Brænde kan købes ved henvendelse ved købmanden.