Naturen på Livø er utroligt varierende og indeholder de fleste danske naturtyper. Her er hede, gammel lysåben egeskov med hassel, andre typer blandingsskov, strandenge, enebærkrat og spændende og dramatiske strækninger langs kysterne.

– Naturen

I vest står høje skrænter stejlt over den stenede strand.
Limfjordens bølger, båret af vestenvinden, når både højde og styrke til at bryde dem ned med betydelig fart.

Nedskridninger er så hyppige, at vegetationen kun sjældent får lov at dække skrænterne. I øst breder strandengene sig fra de tider, da havbunden hævede sig.

Stenede havaflejringer veksler med vand og et udstrakt græstæppe.

De tilbagetrukne skrænters lag fortæller om naturvilkår på stenalderhavets tid.

Livø har også et meget varieret dyreliv. Yderst på Livø Tap, hvor der dog ikke er adgang, er der en større sælkoloni. Der er en stor bestand af dåvildt, og derudover er der bestande af råvildt, ræv, hare, mår. Der er også et stort antal fugle, der gæster og yngler på øen.

Landbruget på øen drives økologisk. Her eksperimenteres bl.a. med dyrkning af gamle kornsorter og glutenfrie afgrøder. Desuden er der en besætning på ca. 150 stykker kvæg af racen Black Angus, der står for en stor del af naturplejen på Livø.

En tur rundt på Livø giver mindelser fra istid og stenalder med spor hele vejen op til nutiden.

Der er et biologisk feltlaboratorium til rådighed, og det benyttes især af lejrskoler, når de udforsker øen.

Naturstyrelsen arrangerer guidede ture, hvor der er mulighed for at få mere at vide om både øens natur og kultur.

Vandretursfolder og kort

 

– Kysterne

I vest står høje skrænter stejlt over den stenede strand.
Limfjordens bølger, båret af vestenvinden, når både højde og styrke til at bryde dem ned med betydelig fart.

Nedskridninger er så hyppige, at vegetationen kun sjældent får lov at dække skrænterne. I øst breder strandengene sig fra de tider, da havbunden hævede sig.

Stenede havaflejringer veksler med vand og et udstrakt græstæppe.

De tilbagetrukne skrænters lag fortæller om naturvilkår på stenalderhavets tid.