Livø

Limfjordens grønne paradis

Livø ligger i Limfjorden ca. 10 km sydvest for Løgstør. For at komme hertil skal man sejle med færgen i 20 minutter fra Rønbjerg Havn. Øen har en fantastisk smuk og varieret natur med et rigt dyreliv på de godt 3 kvadratkilometer. På spidsen af den fredede og utilgængelige Livø Tap lever sæler, mens rådyr og dådyr i flokkevis græsser i skovene og på markerne.

Livø har elementer af de fleste danske naturtyper med både hede, marker, overdrev, strandenge, skov og bratte skrænter langs kysterne på øens vestside. En del af skoven er en oprindelig lysåben ege-hassel-blandingsskov, hvor dødt ved får lov at ligge.

Livets Ø

Ca. 100 hektar svarende til en tredjedel af Livøs areal er under plov og dyrkes økologisk. Markerne benyttes bl.a. til forsøg med dyrkning af gamle kornsorter og glutenfrie afgrøder. Herudover er der en besætning på ca. 150 stykker Black Angus-kvæg. Det er en kødkvægsrace, der egner sig fint til naturpleje, og de afgræsser blandt andet også skovbunden i løbet af sommeren.

Livø blev i perioden fra 1911 til 1961 benyttet som en slags delvist åben institution for især udviklingshæmmede kriminelle. De smukke gamle institutionsbygninger er kernen i Livø Feriecenters drift. Her er plads til ca. 270 overnattende, og derudover har vi teltplads og lystbådehavn. Her er også café med kiosk, der som oftest har et stort udvalg af drikkevarer og et meget begrænset udvalg af andre varer, og et forsamlingshus.

Grøn Livø er et projekt under Naturstyrelsen. Det er et forsøg på at blive uafhængig af fossile brændstoffer og i det hele taget gøre øen bæredygtig.
På Naturstyrelsens hjemmeside er der yderligere information om Grøn Livø.